Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 czerwca (poniedziałek) br. odbędą się posiedzenia Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

 1. Spraw Społecznych i Rolnictwa – o godz. 08:00 w sali narad (pok. 18)
 2. Rewizyjna – o godz. 10:00 w Biurze Rady (pok. 10)
 3. Finansowo – Budżetowa i Rozwoju – o godz. 13:00 w Biurze Rady (pok. 10).

Projekt porządku obrad, wspólny dla wszystkich Komisji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/216/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025” za rok 2016.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2022.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00