Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 17 września (poniedziałek) br. o godz. 08:00 w sali narad Starostwa Powiatowego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Przyjęcie protokołu przez Członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Rowerowa S5".
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2016 - 2017.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu ?Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego?, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawickiego, położonej w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 78, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 78 o powierzchni 0.0430 ha.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018 - 2027.
 14. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na działalność Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00