Posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 22 maja (poniedziałek) br., odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego:

– o godz. 10.00 spotkanie Radnych w budynku administracji Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. w sprawie funkcjonowania Szpitala Powiatowego Sp. z o.o., warunków działalności w ramach sieci szpitali,

– o godz. 12.00 posiedzenie Komisji w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2016 rok.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Rawickiego instrumentem płatniczym.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji w 2016 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014 – 2020”.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”.
  8. Wolne głosy i wnioski.
  9. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00