Powiat pozyskał dofinansowanie na usuwanie azbestu

Powiat Rawicki złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wniosek o udzielenie dotacji na realizację zadania pn. "Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu rawickiego w 2018 roku".

Zgodnie z opublikowaną listą rankingową i promesą WFOŚiGW w Poznaniu planowana pomoc finansowa zostanie przyznana Powiatowi Rawickiemu w wysokości 156.000 zł, a całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia w tym roku z uwzględnieniem wkładu własnego powiatu ma wynieść 165.000 zł. Realizacja zadania polegać będzie na zbieraniu, transporcie i przekazaniu odpadów azbestowych do unieszkodliwienia. Nie będą jednak finansowane roboty demontażowe.

- Po wprowadzeniu dotacji do budżetu i przyjęciu przez Zarząd Powiatu Rawickiego stosowanego regulaminu wykonania i finansowania przedsięwzięcia zostanie uruchomiony nabór wniosków dla mieszkańców powiatu. To kolejny rok funkcjonowania programu, który został wznowiony przez obecny Zarząd Powiatu - mówi Adam Sperzyński, Starosta Rawicki.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00