Strategie i programy

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2023 r.

Przewodnik

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2022 r.

Przewodnik

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2021 r.

Przewodnik

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2020 r.

Przewodnik

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2019 r.

Przewodnik

Przewodnik informacyjny o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2018 r.

Przewodnik


Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022

Program_Zdrowia_2017-2022


Strategia Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025

Zaktualizowana Strategia Powiatu Rawickiego na lata 2020-2030

Strategia_aktualna_2016_2025

Strategia_Powiat_Rawicki_2016 2025 - aktualizacja kwiecień 2018


Program współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 118 z późn. zm.) na 2016 rok.

Uchwała i Program Współpracy na rok 2016


Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych na lata 2010-2020

LPR_Powiat_Rawicki_2010_2020


Uchwała Nr XXXI/252/09 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad udzielania Stypendium Starosty Rawickiego dla uczniów uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla których Powiat Rawicki jest organem prowadzącym

Uchwala_zasady_udzielania_Stypendium_Starosty_Rawickiego


Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego 2012-2015

Program_Ochrony_Srodowiska_2012_2015


Raport w wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2012-2013

Raport 2012-2013


Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Rawickiego

Program usuwania azbestu


Wybrane zagadnienia z "Programu Rozwoju Powiatu Rawickiego"

Wybrane_aspekty_PRP


Przewodnik informacyjny Powiatu Rawickiego o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator PPOZP2013_3


Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego.

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami_ 2013_2016

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego 2017-2020

Załącznik 1 do Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017-2020

Załącznik 2 do Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017-2020

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2021-2024


Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego.

Uchwala sprawozdanie Program Opieki Zabytki_2014

Sprawozdanie Program Opieki_Zabytki_2013_2016

Uchwała sprawozdanie Program Opieki Zabytki 2019

Sprawozdanie Program Opieki Zabytki 2017_2018

Uchwała sprawozdanie Program Opieki Zabytki 2021

Sprawozdanie Program Opieki Zabytki 2019_2020

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00