Pożyczka „ekspansja” na rozwój MŚP

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Jeśli jesteś mikro- małym, lub średnim przedsiębiorcą, działasz na obszarze województwa wielkopolskiego i planujesz identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy to koniecznie zajrzyj na stronę Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Tam dowiesz się czym jest pożyczka "EKSPANSJA".

Pożyczka ekspansja

Pożyczka na projekty realizowane na obszarze województwa wielkopolskiego, na rzecz rozwoju działalności gospodarczej MŚP prowadzonej na tym obszarze, bezpośrednio związane z ekspansją zagraniczną MŚP (uzyskanie lub zwiększenie udziału MŚP w międzynarodowej wymianie handlowej).

Co w ofercie?

PRODUKT FINANSOWY

- Pożyczka inwestycyjno-obrotowa

- Pożyczka obrotowa

Jakim podmiotom?

Przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikro-, mali i średni), działający w województwie wielkopolskim, identyfikujący lub zamierzający identyfikować swój rynek zbytu jako międzynarodowy

Co można sfinansować?

- Budowę lub modernizację infrastruktury produkcyjnej, usługowej i handlowej. Zakup lub dzierżawę nieruchomości

- Zakup lub modernizację linii produkcyjnej. Zakup maszyn, urządzeń i innego wyposażenia

- Stworzenie i wdrożenie nowych technologii dla produktów i usług

- Zakup środków transportu. Zakup surowców, materiałów i towarów. Bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa

- Informatyzację przedsiębiorstwa. Inwestycje w kapitał ludzki

- Współpracę z pośrednikami handlowymi. Promocję firmy, produktów, towarów i usług w kraju i za granicą

- Zakup licencji, patentów, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

- Research potencjalnych rynków zbytu. Przygotowanie dokumentacji związanej z projektem ekspansyjnym

Warunki pożyczki ekspansja

Kwota pożyczki: od 500 000 do 10 000 000 zł

Oferta spłaty: do 15 lat

Oprocentowanie: od 2.84%*

Udział własny: od 10%

Prowizje i opłaty za udzielenie oraz administrowanie pożyczką: brak

Rodzaj finansowania: finansowanie brutto

Termin naboru: nabór ciągły

*Oprocentowanie rynkowe, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych(Dz. Urz. UE 2008/C14/02lub komunikat zastępujący).Wysokość oprocentowania związana jest z wynikiem analizy poziomu ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez Ostatecznego Odbiorcę zobowiązania, przy zastosowaniu przyjętej w WFR i akceptowanej w sektorze finansowym Metodyki oceny ryzyka.

Jak skorzystać z pożyczki?

Zainteresowanych zapraszamy na stronę: https://www.wfr.org.pl/oferta/pozyczka-ekspansja/ i kontakt z działem Obsługi Klienta.

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00