Projekt Powiatu Rawickiego na nowoczesne warsztaty i budynek dydaktyczny w Zespole Szkół Zawodowych najwyżej oceniony

Projekt Powiatu Rawickiego na nowoczesne warsztaty i budynek dydaktyczny w Zespole Szkół Zawodowych najwyżej oceniony

Zakończyła się ocena merytoryczna Osi Priorytetowej 9 "INFRASTRUKTURA DLA KAPITAŁU LUDZKIEGO" Działanie 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" Poddziałanie 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego". Powiat Rawicki złożył wniosek na realizację projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski".

Po ocenie merytorycznej (ocena pozytywna) projekt otrzymał 29 punktów i znalazł się w wśród trzech najlepiej ocenionych projektów. Oznacza to, że po formalnym zatwierdzeniu listy projektów przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Powiat ma szansę otrzymać kwotę dofinansowania w wysokości 15.280.625 zł na projekt o całkowitej wartości 17.977.206 zł.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie budynku szkolnego o część warsztatową oraz dydaktyczną wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną (tj. budową dróg, placów i miejsc postojowych). Projektowany budynek stanowić będzie rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Dodatkowym elementem projektu będzie zakup wyposażenia pracowni w budynku warsztatowym oraz dydaktycznym.

Efektem końcowym będzie stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, która wydatnie pomoże w przygotowaniu wykwalifikowanych pracowników pod potrzeby rynku pracy. Natomiast realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacji zawodowej na terenie powiatu rawickiego.

Link do listy:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/system/file_resources/attachments/000/017/292/original/Lista_projekt%C3%B3w_po_ocenie_merytorycznej.pdf?1610361359&fbclid=IwAR1kikn8sJByvjPyR46efVLl4mc7GH5um4nnKUHJvaOxofayrEPNIfSkaj8

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00