Projekt Unijny Medyczny

Aktualności dotyczące projektu medycznego:

Zawarto umowę dot. postępowania przetargowego

Zawarto umowę dot. postępowania przetargowego

Informujemy, że została zawarta umowa dot. postępowania przetargowego na "Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie i uzupełnienie istniejących sieci LAN wraz z przełącznikami sieciowymi (Ogłoszenie o zamówieniu SzW/8/2021)" dla Części 1.

Więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

W dniu 6 sierpnia 2021 r. ponownie zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu nr SzW/12/2021 na "Dostarczenie systemu autoryzacji (karty chipowe, czytniki chipowe, oprogramowanie, certyfikaty)" w ramach realizacji projektu pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Więcej

Platforma Regionalna e-Pacjent

Platforma Regionalna e-Pacjent

Informujemy, że w dniu 7 lutego br. opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu nr SzW/1/2019 na "Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy Regionalnej e-Pacjent".

Więcej

Opublikowano kolejne zamówienie

Opublikowano kolejne zamówienie

Informujemy, że po unieważnieniu postępowania nr  SzW/5/2018, w dniu 13 listopada 2018r. ponownie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu tym razem pod nr SzW/9/2018 na "Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)".

Więcej

Informacja o ogłoszeniu

Informacja o ogłoszeniu

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2018 r. ponownie zostało opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia pn.: "Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej - wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego)".

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku na stronie internetowej www.szpitalewielkopolski.pl/zamowienia opublikowano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I i Części II dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Więcej

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00