Projekt Unijny Geodezyjny

Aktualności dotyczące projektu geodezyjnego:

 

Ogłoszenie o zatwierdzeniu projektów operatów ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie o zatwierdzeniu projektów operatów ewidencji gruntów i budynków

Starosta Rawicki ogłasza, że z dniem 9 sierpnia 2018 r. projekty operatów opisowo-kartograficznych dla gmin Bojanowo, Rawicz, Miejska Górka, Pakosław i Jutrosin stały się operatami ewidencji gruntów i budynków tychże gmin.

Więcej

Przeprowadzono szkolenie

Przeprowadzono szkolenie

Od 31 sierpnia do 12 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbywały się szkolenia z zakresu elektronicznych usług publicznych w ramach realizowanego projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" dofinansowanego w ramach… Przeczytaj artykuł w całości Projekt Unijny Geodezyjny

Więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

STAROSTA  RAWICKI zawiadamia o tym, że wykonał czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze gminy Rawicz, Miejska Górka, Jutrosin, Pakosław.

Więcej

Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków

Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu 17 maja br. odbyło się już po raz kolejny spotkanie w sprawie realizacji projektu  pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,… Przeczytaj artykuł w całości Projekt Unijny Geodezyjny

Więcej

Spotkanie dotyczące realizacji zadania

Spotkanie dotyczące realizacji zadania

Pod koniec lutego w Starostwie Powiatowym w Rawiczu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji projektu  pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne,… Przeczytaj artykuł w całości Projekt Unijny Geodezyjny

Więcej

Prace geodezyjne na terenie Powiatu Rawickiego

Prace geodezyjne na terenie Powiatu Rawickiego

W związku z realizacją projektu pn. "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług" informuję o rozpoczęciu terenowych prac geodezyjnych (pomiarach) związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków powiatu rawickiego w zakresie aktualizacji danych i… Przeczytaj artykuł w całości Projekt Unijny Geodezyjny

Więcej

Zobacz wszystkie aktualności dotyczące Projektów Unijnych

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00