Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych - logo

Przebudowa drogi powiatowej nr 5484P Rawicz – Dubin na odcinku Słupia Kapitulna – Chojno

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania: 29.11.2021 r.

Wykonawca: COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Wartość Projektu: 4.194.904,00 PLN
Dofinansowanie Gminy Rawicz: 209.580,24 PLN
Dofinansowanie Gminy Pakosław: 419.160,47 PLN
Budżet Powiatu: 628.740,70 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.934.123,29 PLN

Projekt przewiduje przebudowę drogi na długości ca 2802 m, na odcinku drogi nr 5484P Słupia Kapitulna - Chojno, gmina Rawicz.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wymianę uszkodzonej nawierzchni. Jezdnia posiadać będzie szerokość 6,0 m. Na łuku ograniczona będzie z dwóch stron opornikiem. W ramach przebudowy przewiduje się pełną wymianę konstrukcji jezdni. W ramach inwestycji zbudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami i  chodnikami. Po obu stronach drogi pobocze zostanie utwardzone destruktem asfaltowym. W ramach inwestycji przebudowane zostaną zjazdy na posesje.

Odwodnienie przebudowywanej drogi oraz elementów towarzyszących tj. zjazdów, zatok, chodników odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podłużnego i spadków poprzecznych nawierzchni do istniejących rowów, które zostaną odtworzone. Na odcinku ca 2+444 do 2+536 odwodnienie odbywać się będzie projektowanym ściekiem włączonym do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Oprócz powyższego w ramach przedsięwzięcia przewiduje się  wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego. Przejścia dla pieszych w miejscowości Chojno, w okolicy przystanku autobusowego, przy skrzyżowaniu z drogami gminnymi, zostaną oznakowane znakami aktywnymi D-6 tzw. ,,przejścia bezpieczne" z doświetleniem. Na wjeździe do miejscowości Chojno (od strony Słupii Kapitulnej) oraz na wjeździe do miejscowości Słupia Kapitulna (od strony Chojna)  pobudowane zostaną wyspy dzielące na jezdni celem odgięcia toru jazdy wraz z budową radarów ze znakiem / tablicą zmiennej treści (aktywną), informujących o prędkości ruchu pojazdu.

Ponadto w miejscu lokalizacji przystanków autobusowych pobudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z peronami i chodnikami dla pieszych.

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00