Zadania realizowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych - logo

Przebudowa drogi powiatowej nr 5486p Miejska Górka – Wydawy w miejscowości Niemarzyn

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Termin wykonania: 26.12.2022 r.

Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o.o., Słupia Kapitulna 147A, 63-900 Rawicz

Wartość Projektu wraz z nadzorem inwestorskim: 4.200.252,60 PLN
Dofinansowanie Gminy Miejska Górka: 605.610,02 PLN
Budżet Powiatu: 605.610,04 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2.989.032,54 PLN

Odcinek drogi powiatowej nr 5486P przewidziany do przebudowy ma długość 994,38 metra i mieści się w obrębie wsi Niemarzyn. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z odtworzeniem całej konstrukcji w miejscach poszerzeń i w przypadku konieczności wykonania remontów cząstkowych. Kolejnym elementem jest przebudowa istniejącego chodnika (po lewej stronie jezdni patrząc w kierunku Słupia Kapitulna - Miejska Górka) na ciąg pieszo-rowerowy, który dodatkowo zostanie wydłużony do końca przedmiotowego odcinka drogi powiatowej. Ponadto po prawej stronie jezdni przewidziano budowę chodnika na niektórych odcinkach oraz zatoki postojowej dla samochodów osobowych na wysokości P.P.H.U Walkowiak.

Dodatkowo w ramach poprawy odwodnienia zostaną wymienione oraz dobudowane wpusty deszczowe wraz z podłączeniami do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Istniejąca stała organizacji ruchu zostanie zastąpiona nową organizacją ruchu dostosowaną do zmienionych parametrów technicznych drogi, na podstawie oddzielnego zatwierdzonego opracowania. Stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać się będzie powierzchniowo, poprzez nadanie normatywnego profilu podłużnego i spadków poprzecznych, dzięki którym woda zostanie odprowadzona poprzez projektowane wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne drogi po realizacji projektu.

 1. Klasa drogi - klasa Z(zbiorcza)
 2. Kategoria ruchu drogi powiatowej - KR 3
 3. Prędkość projektowa w terenie zabudowanym - Vp=40 km/h
 4. Droga jednojezdniowa - dwukierunkowa
 5. Przekrój drogi - uliczny, półuliczny
 6. Szerokość pasa ruchu - min 3,00 m
 7. Szerokość nawierzchni jezdni - min 6,00 m
 8. Pochylenie poprzeczne jezdni - 2% daszkowe (na prostej)
 9. Szerokość miejsc postojowych - 2,50 m
 10. Spadek poprzeczny miejsc postojowych - 2% (jednostronny do drogi)
 11. Szerokość ciągu pieszo-rowerowego - 3,00 m
 12. Spadek poprzeczny ciągu pieszo-rowerowego - 2%
 13. Szerokość projektowanego chodnika - 2,00 m
 14. Spadek poprzeczny chodnika - 2%
 15. Szerokość zjazdów - zgodnie z PZT
 16. Spadek poprzeczny zjazdów - dostosować do istniejącego terenu.

Zdjęcia z realizacji:

Zdjęcia po realizacji:

 

 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00