Budowa kanalizacji przy drodze Rawicz-Łaszczyn

Przetarg na drugi etap przebudowy drogi Rawicz-Łaszczyn

Do środy 4 października, do godziny 10:00 zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać swoje oferty w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 4910P Poniec - Rawicz na odcinku od wiaduktu DK36 do ronda Biały Orzeł w Rawiczu.

Inwestycja obejmuje: korektę geometrii poziomej i pionowej istniejącej drogi powiatowej, wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej, poszerzenie istniejącej jezdni do uzyskania szerokości 5.50m na odcinku szlakowym i 6.0m na odcinku miejskim, wykorzystanie fragmentu istniejącej jezdni dla obsługi komunikacji autobusowej, pieszej i rowerowej, częściową likwidację i przebudowę rowów odwadniających, wykonanie przepustów oraz poboczy na odcinku szlakowym, budowę ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy rondem Biały Orzeł a wiaduktem DK 36, budowę i przebudowę chodników, zjazdów i dojść pieszych do posesji, wykonanie zieleńców oraz budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz drenażu, budowę oświetlenia hybrydowego (solarno-wiatrowego) przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego w okolicy wiaduktu z DK 36.

Oferty w przetargu należy składać do 4 października, do godz. 10:00. Planowany termin zakończenia robót to 31 sierpnia 2018 roku.

Przypomnijmy, że zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne). Starostwo Powiatowe w Rawiczu otrzyma ponad 5,6 mln zł na drugi etap przebudowy. To najwyższe w historii pozyskane dofinansowanie ze środków unijnych dla powiatu.

Więcej informacji o przetargu w linku

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00