Sesja 22.12.2022

RADNI OBRADOWALI NA LI SESJI RADY POWIATU RAWICKIEGO

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu w czwartek, 22 grudnia br. odbyła się LI sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Ponadto radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie Uchwały budżetowej na 2023 rok.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach zmiany Uchwały Nr XIV/114/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pakosław w związku z realizacją projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego; w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Podjęto także uchwały: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2023 - 2034; w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2022 - 2032, w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2022 rok.

Głosowano także: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu; w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/342/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2022, w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/159/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 12 września 2016 roku w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki; w sprawie wniosku mieszkańców wsi Łaszczyn; w sprawie wniosku firmy Legutko Invest Sp. J.; w sprawie przekazania petycji według właściwości; w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2023 rok; w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2023 rok, a także w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawickiego na 2023 rok.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00