Realizacja trwałości projektu

W związku z zakończeniem realizacji projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" przez Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu informuje się, iż Partner Wiodący wraz z Partnerami posiadają instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu.

  1. Powiat Rawicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu - posiada instytucjonalną gotowość podmiotów do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesiące), tj.:

- Usług ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (3 asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej): 15 osób z niepełnosprawnościami może zostać objętych bezpłatnym wsparciem asystentów osobistych. Będą oni wspierali ON w codziennym funkcjonowaniu i odciążą ich opiekunów faktycznych, aby mogli aktywizować się społecznie.

Do wsparcia kwalifikowane będą osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
- PSYCHOTERAPII DLA DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ (1 psychoterapeuta),
- SZKOLEŃ Z ZAKRESU PROFESJONALIZACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ WZMACNIANIA KOMPETENCJI ISTNIEJĄCYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH (7 rodziców zastępczych / kandydatów na rodziców zastępczych).

  1. Gmina Rawicz/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu - posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.:

- 19 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej może skorzystać ze wsparcia w formie usług fizjoterapeuty,

- 12 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny,

- 2 rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym mogą skorzystać ze wsparcia rodzin wspierających.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Rawicz w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego utworzonej w ramach projektu pn. "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU". Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Ignacego Buszy 5, 63-900 Rawicz. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki/podpórka, balkoniki do chodzenia, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, kule łokciowe, laski czworonóg rehabilitacyjny, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki ortopedyczne rogal, drabinki przyłóżkowe, rowery trójkołowe, linki do ćwiczeń wspomaganych, wózki elektryczne, schodołaz, rampy/szyny podjazdowe, pionizatory, stepery, rowery stacjonarne.

  1. Gmina Pakosław/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności,

- USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Pakosław w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego doposażonej w ramach projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU". Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 547 86 12. Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżko rehabilitacyjne elektryczne, wózek toaletowy, balkonik/podpórka, balkonik do chodzenia, wózek inwalidzki, rotor rehabilitacyjny, materac przeciwodleżynowy, laski czworonóg rehabilitacyjny, kule łokciowe, kule pachowe, tablica do ćwiczeń manualnych, krzesło toaletowo-prysznicowe, trener dłoni.

  1. Gmina Jutrosin/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie - w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności,

- USŁUG FIZJOTERAPEUTY: 4 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

  1. Gmina Bojanowo/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie - posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.:

- USŁUG OPIEKUŃCZYCH - osoby które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub  rodzina nie może im takiej pomocy zapewnić mogą być objęte  pomocą w formie usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności,

USŁUG FIZJOTERAPEUTY: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.: osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia w formie usług fizjoterapeuty.

Wsparcie w pierwszej kolejności adresowane będzie do osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie Gminy Bojanowo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. mogą skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu specjalistycznego doposażonej w ramach projektu "RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU". Siedziba wypożyczalni sprzętu specjalistycznego znajduje się przy ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 65 545 63 34

Na stanie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne, balkoniki do chodzenia, balkoniki podpórki, wózki inwalidzkie, rotory do chodzenia, materace przeciwodleżynowe, laski czwórnogi rehabilitacyjne, kule łokciowe, tablice do ćwiczeń manualnych, poduszki przeciwodleżynowe okrągłe z otworem, wózki toaletowe, laski, drabinki przyłóżkowe, kule pachowe, krzesła toaletowo-prysznicowe, stoliki przyłóżkowe, podnośniki wannowe, rowerki trójkołowe.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00