Rozpoczęcie roku szkolnego i podpisanie umowy o współpracy

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor Łucja Dera witając zebranych na sali sportowej szkoły, przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli i omówiła organizację bieżącego roku szkolnego. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w liceum oraz przedstawiła wychowawców klas. Życzyła wszystkim zebranym zapału w zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz pasma sukcesów.

Kolejnym punktem programu było przemówienie Starosty Rawickiego Adama Sperzyńskiego, który życzył uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego. Podobnie uczyniła Grażyna Kośmider - Przewodnicząca Rady Rodziców. Po akademii w sali sportowej uczniowie skierowali się do klas, w których spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Kolejnym punktem inauguracji nowego roku szkolnego było uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy z 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku. Podpisali ją dyrektor oraz ppłk Mirosław Hamulak, który uczynił to w imieniu pułkownika Mirosława Szweda. W wydarzeniu uczestniczyli Wicestarosta Rawicki Jacek Gwizdek, Zdzisław Maćkowiak i Antoni Jurdeczka - członkowie Zarządu Powiatu Rawickiego, kapitan Arkadiusz Mikuła, nauczyciele i młodzież z klasy mundurowej.

Celem współpracy są wspólne działania na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży, pozyskiwania społecznej akceptacji do polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz obronności narodowej oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych i służby wojskowej. Porozumienie zakłada również współpracę żołnierzy z uczniami, udział w ważnych przedsięwzięciach z obszarów edukacji obywatelskiej i promocji obronności. Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali wykładu ppłka. Mirosława Hamulaka na temat realizacji współpracy i funkcjonowania jednostki leszczyńskiej wchodzącej w skład 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00