Rozpoczęły się kwalifikacje wojskowe

W dniu 18 marca br. na terenie Powiatu Rawickiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska w Rawiczu, powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego, pracuje w trzyosobowym składzie, tj. przewodniczący lek. Mariusz Lipka, sekretarz Halina Szczeszek oraz średni personel medyczny Lucyna Motwicka.

Dzięki współpracy z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu osoby stawające na kwalifikację wojskową biorą udział w pogadankach dotyczących problematyki uzależnień, cyberprzemocy i handlem ludźmi.

Podobnie jak w latach poprzednich, kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzana w budynku Klubu ?NEPTUN? ul. Westerplatte 2 (I piętro) w Rawiczu, tel. 666 384 426.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00