Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Rawickiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 2019 r. z zakresów:

  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  2. turystyki i krajoznawstwa,
  3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  4. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie I

Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie II

Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie III

Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie IV

Uchwała ZPR - rozstrzygnięcie V

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00