Ścieżka z Rawicza do Osieka z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Powiat Rawicki w partnerstwie z Gminami Rawicz i Pakosław już wkrótce wybuduje ponad 18 km ścieżkę dzięki wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”.

Zakłada ona m.in. budowę ścieżki rowerowej z Rawicza do Osieka, wyposażenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rowery z infrastrukturą towarzyszącą typu infokioski, wiaty oraz efektywne drogowe oświetlenie energetyczne.

Środki na realizację przedsięwzięcia będą pochodzić z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Całkowita wartość projektu           21.280.030,02 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych 20.613.384,22 PLN

Kwota dofinansowania                  17.521.376,58 PLN

Wkład własny:                                   3.758.653,44 PLN

z tego:

Powiat Rawicki:       1.079.880,71 PLN

Gmina Rawicz:        1.572.814,39 PLN

Gmina Pakosław:    1.105.958,34 PLN

 Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Tagi:

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00