XV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia,
  a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Rawicki, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
  28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Krotoszyńskiemu zadania z zakresu interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego wsparcia na rzecz mieszkańców Powiatu Rawickiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie poprzez wydzielenie z niej placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nowy Dworek" w Łaszczynie oraz nadania statutów obu jednostkom.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy   z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020".
 17. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej budowy ścieżki rowerowej na odcinku Rawicz - Osiek.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie.

 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00