Spotkanie u Wicewojewody Wielkopolskiego nt. funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie powiatu

W związku z petycją mieszkańców gminy Jutrosin w dniu 17 maja br. w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone kwestii funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Rawickiego.

Na zaproszenie Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg w spotkaniu wzięli udział m.in. Adam Sperzyński Starosta Rawicki, Zbigniew Koszarek Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, Damian Marciniak Dyrektor Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu oraz Fabian Małecki sołtys Szkaradowa jako przedstawiciel mieszkańców, którzy podpisali petycję.

Starosta Rawicki zwrócił się z prośbą do Wicewojewody Wielkopolskiego o pilne podjęcie działań w zakresie usprawnienia przepływu informacji między dyspozytorniami Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwach wielkopolskim i dolnośląskim działającymi w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, co umożliwi szybsze dojazdy zespołów ratownictwa medycznego do poszkodowanych na terenie gminie Jutrosin.

Przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego poinformował, że z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego zebrano dane nt. średniej ilości wyjazdów ZRM na teren gminy Jutrosin. Wynosi ona ok. 0,7 wyjazdu na dzień w roku kalendarzowym. Z przyczyn ekonomicznych uniemożliwia to lokację dodatkowego ZRM w Jutrosinie. Ponadto dokonano analizy obszaru gminy Jutrosin i zobowiązano dysponenta ZRM tj. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie do ściślejszej współpracy z Dyspozytornią Medyczną we Wrocławiu w zakresie dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, aby doprowadzić do zachowania ustawowych parametrów czasów dotarcia ZRM do miejsca zdarzenia. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg poinformowała, że podpisano porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie współpracy podmiotów działających w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W oparciu o informacje dotyczące tragicznego w skutkach zdarzenia w miejscowości Dubin, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające w sprawie funkcjonowania systemu PRM i zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego do osoby poszkodowanej. Na podstawie materiału uzyskanego od służb Wojewody Wielkopolskiego ustalono, że dysponenci medyczni w Lesznie i Wrocławiu próbowali uruchomić siły i środki Lotniczego Pogotowania Ratunkowego w Ostrowie Wielkopolskim i Wrocławiu oraz ZRM w Miliczu, ale bezskutecznie, ze względu na udział tych służb w innych działaniach ratowniczych, stąd konieczność oczekiwania na ZRM w Gostyniu.

Wnioski ze spotkania zostaną wykorzystane przy planowanych zmianach organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00