Szkolenie obronne

Zgodnie z „Planem szkolenia obronnego powiatu rawickiego na 2016 r.” zatwierdzonym przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniach od 07 do 10 czerwca 2016 r. Starosta Rawicki zorganizował szkolenie obronne. Wzięli w nim udział władze samorządowe, osoby funkcyjne oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Rawiczu i Urzędów Miast i Gmin z Powiatu Rawickiego realizujący zadania obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na administrowanym terenie.

Dzięki przychylności Wojewody Pomorskiego uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z organizacją i działaniem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdańsku, pełniącego funkcję zastępczą dla Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu a zabezpieczające ciągłość działania numeru alarmowego 112. Zaprezentowano także system monitoringu miasta Gdyni oraz system powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Za zgodą Dowódcy 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego uczestnicy szkolenia wizytowali ww. jednostkę wojskową , a dodatkowo umożliwiono wejście na pokład dwóch okrętów Marynarki Wojennej.

Szkolenie zakończono złożeniem wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte.

10
11
12
13
14
15
16

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00