SZKOŁY MOGĄ JUŻ ROZPOCZĄĆ REALIZACJĘ PROJEKTÓW

Dwie powiatowe szkoły - Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu oraz Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie otrzymały potwierdzenie dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

"Kwalifikacje zawodowe - kluczem do sukcesu" to projekt, którego realizacją będzie się zajmował Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.  Całkowita wartość projektu wyniesie: 1.029.270,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to kwota 926.343,00 zł. Projekt ma na celu nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez 175 uczniów i 21 nauczycieli Technikum w ZSZ w Rawiczu do lutego 2021 r. Ponadto zaplanowano zorganizowanie: kursów zawodowych, szkoleń specjalistycznych (realizowanych przez wyspecjalizowane firmy) oraz staży zawodowych (w renomowanych przedsiębiorstwach w regionie). Oferta kształcenia zawodowego w Technikum zostanie dopasowana do potrzeb regionalnego rynku pracy poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych: techniki mechanicznej oraz techniki robót wykończeniowych w budownictwie oraz poprzez przeszkolenie kadry nauczycielskiej.

Natomiast Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie będzie realizował projekt pod nazwą: "Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie". Projekt dofinansowano w kwocie 218.087,66 zł, a jego całkowita wartość wynosi: 242.319,66 zł. W ramach projektu zostaną doposażone pracownie: informatyczna, rolnicza oraz weterynaryjna w pomoce dydaktyczne, narzędzia badawcze oraz publikacje naukowe. Zaplanowano rozwój usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w postaci dyżuru doradcy zawodowego, a w ramach podniesienia umiejętności i kompetencji zawodowych kadra pedagogiczna (3 nauczycieli) weźmie udział w kursach (Kurs Grafika komputerowa 3D, Kurs Ultrasonografii, Kurs InDesign). Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów zostanie zrealizowane dzięki udziałowi w kursach, stażach oraz szkoleniach (m.in. kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego, kurs grafiki komputerowej, kurs inseminacji, kurs prawa jazdy, kurs obsługi wózka widłowego, kombajnu, praktyki u pracodawców, kurs "Podstawy hodowli zwierząt egzotycznych z elementami akwakultury").

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00