Szpital Powiatowy w Rawiczu będzie rozbudowany!

Ponad 11 milionów złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskał Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę placówki. - To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców oraz pacjentów, a także dla całego Zarządu Powiatu, bowiem poprawa jakości usług zdrowotnych i standaryzacja szpitala jest jednym z priorytetów obecnej kadencji. Wcześniej tylko o tym mówiono, my to zrobiliśmy - mówi z satysfakcją Adam Sperzyński Starosta Rawicki.

Projekt pn. "Poprawa efektywności działania i skuteczności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez inwestycje w infrastrukturę i doposażenie Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o." wpłynie, m.in. na poprawę jakości udzielanych świadczeń. - Powstanie nowy obiekt, który połączony zostanie z budynkiem głównym szpitala łącznikiem. Usytuowane w nim będą 3-salowy blok operacyjny, oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (AiIT) z izolatkami oraz z salą wybudzeń. Dodatkowo w piwnicach znajdą się pomieszczenia do obsługi bloku operacyjnego oraz oddziału AiIT. W łączniku planowane jest utworzenie szeregu poradni specjalistycznych wraz z gabinetami lekarskimi. Ponadto w ramach projektu planuje się wyposażenie obiektu w aparaturę i sprzęt medyczny, w tym sprzęt diagnostyczny - wylicza Adam Sperzyński, Starosta Rawicki.

Szpital Powiatowy w Rawiczu, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, stał się jednym z beneficjentów w ramach Poddziałania 9.1.1 "Infrastruktura ochrony zdrowia". Całkowity koszt projektu wynosi 14.821.431,62 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie opiewa na kwotę 11.473.419,00 zł i jest to drugie, co do wielkości wśród wszystkich projektów. - To ważny dzień dla nas wszystkich. Konsekwentnie mówiliśmy z Zarządem i radnymi o planach rozbudowy szpitala powiatowego i jego doposażenia. Dzięki pracy wielu osób udało się pozyskać rekordowe w historii powiatu rawickiego dofinansowanie. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie podpisana umowa, a następnie niezwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu - mówi Adam Sperzyński, Starosta Rawicki. - Zwiększona zostanie dostępność oraz poprawiona skuteczności oferowanych świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Przyspieszona zostanie również diagnostyka pacjentów - dopowiada wicestarosta Jacek Gwizdek.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00