Wpisy otagowane jako ‘komisja’

komisja,posiedzenia,Rada Powiatu Rawickiego

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 06 sierpnia (czwartek) br. o godz. 8.00 w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 ? 2031.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ?Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego ? ETAP II? w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu ?Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce?.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

 

Czytaj dalej

bezpieczeństwo,komisja,porządek,posiedzenie

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa

W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, podczas którego przedstawiono szczegółową analizę oceny stanu szlaków komunikacyjnych do szkół oraz omówiono stan bezpieczeństwa dróg na terenie powiatu rawickiego i działania, jakie podjęto w zakresie jego poprawy.

Czytaj dalej

komisja

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa

W siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawiczu odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, któremu przewodniczył Adam Sperzyński Starosta Rawicki.

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z informacją z realizacji "Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2014 - 2020", a także ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

Czytaj dalej

bezpieczeństwo,komisja,porządek,posiedzenie

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego

W połowie września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu zorganizowano posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego, podczas którego Członków Komisji zapoznano z oceną stanu szlaków komunikacyjnych do szkół, informacją o stanie bezpieczeństwa na drogach na terenie Powiatu Rawickiego oraz działaniach podjętych w zakresie jego poprawy opracowaną przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Czytaj dalej

komisja,kwalifikacje wojskowe,policja

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Rawickiego

W dniu 12 marca br. rozpoczęła się na terenie Powiatu Rawickiego kwalifikacja wojskowa. Powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego Powiatowa Komisja Lekarska w Rawiczu pracuje w trzyosobowym składzie, tj. przewodniczący lek. Mariusz Lipka, sekretarz Halina Szczeszek oraz średni personel medyczny Lucyna Motwicka.

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00