Umowa o współpracy z RAWAG-iem. Powstanie klasa patronacka

W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu podpisano umowę, która zakłada między innymi utworzenie pod patronatem RAWAG-u klasy kształcącej w zawodzie technik mechanik. To dopiero jednak początek długofalowej współpracy.


Wydarzenie odbyło się z udziałem Dariusza Marchewki - dyrektora handlowego firmy RAWAG, Pawła Krysińskiego - dyrektora technicznego firmy RAWAG, wicestarosty rawickiego - Jacka Gwizdka oraz dyrektora szkoły Piotra Mośka, a także młodzieży i przedstawicieli lokalnych mediów.

- To dla nas bardzo ważny moment w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami zaowocuje podniesieniem świadomości młodych ludzi i właściwym przygotowaniem ich do zawodu bezpośrednio w miejscu możliwego zatrudnienia - mówi Jacek Gwizdek, wicestarosta rawicki. - Taka współpraca na linii szkoła-firma przy współudziale samorządu to również budowanie pewnej świadomości wśród innych przedsiębiorców służącej rozwojowi potencjału ludzkiego związanego bezpośrednio z systemem kształcenia. W kolejnych miesiącach będziemy również rozwijać kolejne kierunki tak, wspólnie z partnerami wspierać lokalny rynek pracy - zapowiedział wicestarosta.

Podpisane porozumienie, którego kształt opracowywany był przez kilka ostatnich miesięcy obejmuje m. in.: wspólną organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów, wspólne prowadzenie akcji promocyjnych i rekrutacyjnych na kolejne lata, wsparcie szkoły w maszyny oraz sprzęt specjalistyczny zgodny z profilem kształcenia, współpracę w zakresie przyznawania premii zakładowych dla uczniów Szkoły Branżowej I stopnia i Stypendium Branżowego dla najzdolniejszych uczniów Technikum ZSZ w Rawiczu. Na okoliczność tego wydarzenia firma RAWAG przygotowała niezwykle atrakcyjny folder promujący współpracę obu placówek.

Umowa patronacka stanowi powrót do idei kształcenia dualnego, które wydatnie łączy szkolnictwo zawodowe z regionalnym rynkiem pracy; stanowi odpowiedź na potrzeby kadrowe zakładów pracy, daje szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia absolwentów szkoły oraz ich awansu i rozwoju zawodowego. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu pracuje nad kolejnymi porozumieniami z lokalnymi zakładami pracy, z którymi od lat już współpracuje.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00