Uwaga – nieruchomość do nabycia

Zarząd Powiatu Rawickiego ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Bojanowie przy ul. Półwiejskiej nr 7 o powierzchni 0.0430 ha. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, posiada dostęp do sieci energetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, parterowy (pow. użytkowa 95,4 m2), z poddaszem użytkowym (pow. użytkowa 45,9 m2), dach  dwuspadowy kryty dachówką oraz budowle (ogrodzenie zewnętrzne murowane z cegły klinkierowej z wypełnieniem ze sztachet drewnianych, bramą i furtką drewnianą, a także utwardzenie z kostki chodnikowej i brukowej) oraz pomieszczenie gospodarcze, (przybudówka o pow. użytkowej 4,2 m2).

Przetarg odbędzie się 28 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu ( ul. Rynek 17, pok. nr 18 – I piętro). Cena wywoławcza stanowi kwotę 275.000,- zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów   i usług (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1221 z późn. zm.).

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium pieniężnego, w wysokości 20.000,- zł. Wadium należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Rawiczu lub przelewem na konto tut. Starostwa Nr 25 1020 3121 0000 6102 0004 8124 w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Rawiczu, w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r.  

Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo,  przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Rawiczu Nr 55 1020 3121 0000 6002 0004 8603, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty notarialne i koszty związane z postępowaniem wieczystoksięgowym, ponosi nabywca.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Rawiczu (pok. nr 24 II piętro) lub telefonicznie pod nr 65 546 5111, 65 546 5110.

Ogłoszenie Półwiejska Bojanowo

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00