V Sesja Rady Powiatu Rawickiego

W sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyła się V sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Rawicki wręczył nagrody finansowe za osiągnięcia sportowe następującym osobom: Bartoszowi Kwietniowi za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Polski Młodzików w Boksie w kategorii 76 kg, Grzegorzowi Heinze za zdobycie złotego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym w kategorii 93 kg oraz Adamowi Szymanowskiemu za zdobycie złotego medalu  podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Trójboju Siłowym w kategorii +120 kg.

Ponadto Starosta podziękował za Służbę w Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Piotrowi Kucharskiemu, który zakończył już pracę na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu.

Podczas sesji, Radni Krzysztof Kołeczko i Radosław Osiecki, zrezygnowali z funkcji Członków Zarządu. Na miejsce Krzysztofa Kołeczko Rada wybrała Aleksandrę Ciąder - Hajnce. Po zmianach Zarząd Powiatu będzie pracował w następującym składzie: Adam Sperzyński, Jakub Moryson, Wiesław Ceglarek oraz Aleksandra Ciąder-Hajnce. Z powodu rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Aleksandra Ciąder - Hajnce została odwołana z pełnienia tej funkcji i została Członkiem Komisji  Finansowo - Budżetowej i Rozwoju. Natomiast Krzysztof Kołeczko zrezygnował z członkostwa w Komisji Finansowo - Budżetowej i Rozwoju i wybrano go na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Radni wysłuchali informacji Starosty o działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, a także podjęli m.in. uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027 i uchwały budżetowej na 2019 rok oraz zamiaru utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu. Radni przyjęli również sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020 za 2018 rok.

Ponadto wysłuchali rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim, a także wyrazili zgodę na delegowanie radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego i przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00