V Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 lutego br. (czwartek) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010-2020 za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Rawickiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Rawickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.  

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00