Nowy sprzęt dla szpitala w Rawiczu

W ramach zapobiegania i łagodzenia skutków epidemii Covid-19

Jak już wcześniej informowaliśmy Szpital Powiatowy w Rawiczu przystąpił do projektu pt. "Działania związane z zapobieganiem, łagodzeniem skutków epidemii Covid-19". Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Działania 7.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - Projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii Covid-19 WRPO 2014+.

Dzięki projektowi do Szpitala już wcześniej przekazano kardiomonitor transportowy MEDIANA M32. Tym razem do placówki dostarczono:

- kardiomonitor transportowy MEDIANA M32 ? sala kardiologiczna na Oddziale Wewnętrznym,

- kardiomonitor stacjonarny MEDIANA M50 -  Blok Porodowy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,

- respirator transportowy MONNAL T60 oraz  respirator stacjonarno - transportowy MONNAL T60 - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wszystkie sprzęty przekazane do rawickiego szpitala zostały użyczone na okres 5 lat.

Fot. Szpital Powiatowy w Rawiczu

1
2
3
4

Tagi: , , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00