Wielkopolski Kurator Oświaty wręczyła Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Dziś w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Leszczyńska wręczyła Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół z regionu leszczyńskiego.

Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszych szkół. Są to: Daria Denes - uczennica Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Bojanowie, Anna Grębowska - uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu oraz Mikołaj Zawada - uczeń I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową oraz uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, bądź realizujący indywidualny tok studiów. Przepisy przewidują także przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej.

Fot. Jakub Moryson

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00