Własny biznes

Po raz kolejny, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbyło się spotkanie związane z wręczeniem certyfikatów potwierdzających otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Tym razem z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz EFS-WRPO sześciu osobom przyznano ogółem 77.766,55 zł. Natomiast dwóm osobom dofinansowano z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęcie działalności gospodarczej w łącznej wysokości 27.008,00 zł, a ze środków Funduszu Pracy jedna osoba otrzymała dotację w wysokości 11.500,00 zł.

Spotkanie rozpoczął Starosta Adam Sperzyński gratulując przyszłym przedsiębiorcom inicjatywy podjęcia działalności gospodarczej, życzył także efektywnego wykorzystania przyznanych środków i wielu sukcesów na tym polu. Podobne słowa skierował Dyrektor PUP w Rawiczu, po czym dokonano wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji.

Podczas spotkania pracownik Powiatowego Urzędu Pracy omówił przebieg realizacji umów, natomiast przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Inspektorat w Rawiczu szczegółowo przedstawił zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przyszli przedsiębiorcy zamierzają przeznaczyć otrzymane środki na uruchomienie przedsięwzięć w następujących dziedzinach: usługi cesielsko-dekarskie, ogólnobudowlane, kosmetyczne, rachunkowe, prawne oraz naprawa i konserwacja maszyn, a także prowadzenie psiego salonu.

Członkowie Komisji Opiniującej przy rawickim Powiatowym Urzędzie Pracy rozpatrzyli także wnioski przedsiębiorców z terenu powiatu na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. 4 przedsiębiorców otrzyma zwrot środków na utworzenie miejsc pracy w swoich zakładach. Trzy miejsca pracy zostaną doposażone ze środków unijnych na kwotę 56.000,00 zł, a  dwa z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 27.800,00 zł. Komisja zaakceptowała też wnioski na skierowanie 3 osób zarejestrowanych w urzędzie pracy na prace interwencyjne na okres 6 miesięcy oraz dwa dofinansowania wynagrodzenia osobom powyżej 50 roku życia przez okres 12 miesięcy.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00