Własny biznes

Po raz kolejny w tym roku w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano spotkanie, pod czas którego wręczono certyfikaty potwierdzające otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ośmiu osobom przyznano ogółem 112.000,00 zł, trzy osoby otrzymały wsparcie z Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 40.500,00 zł, natomiast na kolejne trzy osoby wydatkowano kwotę 36.500,00 zł ze środków Funduszu Pracy.

Spotkanie rozpoczął Starosta Adam Sperzyński gratulując przyszłym przedsiębiorcom inicjatywy podjęcia działalności gospodarczej, życzył także efektywnego wykorzystania przyznanych środków i wielu sukcesów na tym polu, po czym dokonano wręczenia dokumentów potwierdzających przyznanie dotacji.

Podczas spotkania Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy omówił przebieg realizacji umów, natomiast przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Inspektorat w Rawiczu szczegółowo przedstawił zasady prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przyszli przedsiębiorcy zamierzają przeznaczyć otrzymane środki na uruchomienie przedsięwzięć w następujących dziedzinach: usługi ogólnobudowlane, konstrukcje i pokrycia dachowe, sprzątanie budynków, obróbka mechaniczna elementów metalowych, fryzjerstwo objazdowe, ubezpieczenia, handel internetowy odzieżą, pracownia krawiecka, nagrywanie imprez, serwis maszyn szwalniczych, kosmetyka, usługi rachunkowo-księgowe oraz naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych i produkcja elektromechaniczna.

Członkowie Komisji Opiniującej przy rawickim Powiatowym Urzędzie Pracy rozpatrzyli również wnioski przedsiębiorców z terenu powiatu na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Dziewięciu przedsiębiorców otrzyma zwrot środków na utworzenie miejsc pracy w swoich zakładach. Pięć miejsc pracy zostanie doposażonych ze środków Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na kwotę 66.200,00 zł oraz cztery ze środków unijnych (WRPO) w łącznej wysokości 56.000,00 zł.

Fot. Starostwo Powiatowe w Rawiczu

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00