Wnioski o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Można już składać wnioski o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej dla pracowników socjalnych. Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania dotyczące pomocy społecznej zostaną przyznane w Dniu Pracownika Socjalnego.

Wnioski o nagrody specjalne na załączonym poniżej wniosku, należy składać do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 w terminie do dnia 31 lipca 2016 r.

Nagrody przyznawane są w kategorii indywidualnej – dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej – dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.).

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Niniejsza informacja znajduje się również na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7905,mozna-skladac-wnioski-o-nagrody-dla-pracownikow-socjalnych.html).

Wniosek_1 Wniosek_2

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00