Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 lipca (czwartek) br., o godz. 8:00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok. 18) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Projekt porządku obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rawicz realizacji zadania inwestycyjnego Powiatu Rawickiego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5501P ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego ma lata 2016-2022.
  7. Wolne głosy i wnioski.
  8. Zakończenie.

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00