Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 24 lutego br. (poniedziałek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020" za rok 2019.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLV/353/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu"
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2020 roku.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00