Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 10 września (czwartek) br. o godz. 8.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 ? 2031.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi 5492P Osiek ? Zaorle kategorii drogi powiatowej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ? 2020.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie złożenia przez Powiat Rawicki wniosku o dofinansowanie w ramach programu ?Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu?, pn. ?Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych?, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 ? 2021, projektu obejmującego termomodernizację budynków należących do Powiatu Rawickiego.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.
 

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00