Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 18 grudnia br. (piątek) o godz. 15.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2) Przedstawienie porządku obrad Komisji.
3) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok.
4) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
5) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
6) Sprawozdanie Kierowników Nadzorów Wodnych z działań podejmowanych na terenie Powiatu Rawickiego.
7) Informacja o środkach udzielonych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przedsiębiorcom z Powiatu Rawickiego za II półrocze 2019 roku oraz I półrocze 2020 roku.
8) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Rawickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
9) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Rawickim.
10) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu za rok 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Rawickim.
11) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Rawickim za rok 2019.
12) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2021 - 2023.
13) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 - 2025.
14) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
15) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2018-2019".
16) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028".
17) Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie Apelu dotyczącego Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o.
18) Wolne głosy i wnioski.
19) Zakończenie.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00