Flaga Powiatu Rawickiego

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 25 lutego br. (czwartek) o godz. 14:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Rawickiego.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin na 2021 rok w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej Jutrosin - Zmysłowo" w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 4. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2021 - 2032.
 6. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 7. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim za 2020 rok.
 8. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020" za rok 2020.
 9. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców uczniów dojeżdżających do Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu.
 10. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Żylic.
 11. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Białegokału.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00