X Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny ?MATGURA?

WYNIKI MATUR POTWIERDZAJĄ WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminach maturalnych. Średnie wyniki obowiązkowych egzaminów maturalnych znacznie przewyższają średnie województwa.

W tym roku najlepiej wypadł język polski - 78 % zdających uzyskało wynik wyższy od średniej województwa. Cieszą również wysokie wyniki z matematyki, gdzie 6 osób uzyskało wynik 100 %. Z języka angielskiego 59 uczniów na 108 zdających osiągnęło wynik wyższy od średniej województwa, w tym 3 uczniów uzyskało 100 %, a średni wynik z języka niemieckiego był wyższy od średniej województwa o ponad 7 %.

Maturzyści uzyskali również bardzo wysokie wyniki z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym. Tegoroczne wyniki z chemii są wyższe o 12 % w porównaniu z wynikami województwa - najlepsi uzyskali odpowiednio 98 %, 96 % i 90 %.  Z przedmiotów: język polski, język niemiecki, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie średnie wyniki są również wyższe od średnich uzyskanych w Wielkopolsce. Z języka angielskiego aż 11 osób osiągnęło wynik 90 % i więcej. Wiele osób może poszczycić się bardzo wysokimi wynikami z matematyki i fizyki. Najlepsi historycy uzyskali odpowiednio 74 %, 54 %, 52 %, przy średniej województwa wynoszącej 33 %.

Absolwenci liceum będą ubiegać się o indeksy renomowanych uczelni poznańskich i wrocławskich, jak również Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00