Wysoka ocena Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zajął czołowe miejsce w wewnętrznym rankingu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Corocznej ocenie ministerstwa poddane były 333 powiatowe urzędy pracy z całej Polski. Pod uwagę były brane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej oraz kosztowej. Kryteria dotyczyły udziału bezrobotnych we wszystkich formach aktywizacji zawodowej, realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, udziału osób bezrobotnych do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych w poszczególnych formach aktywizacji finansowanych ze środków krajowych i europejskich. Do oferowanych form należy zaliczyć: szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Rawicki urząd pracy zajął szóstą pozycję w zestawieniu krajowym. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to lepszą efektywnością mogą pochwalić się tylko Krotoszyn, Kępno i Turek.

– Jestem zadowolony z wysokiej oceny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu dokonanej przez ministerstwo. Niewątpliwie wpływ na to ma zaangażowanie kierownictwa oraz pracowników. Szczególnie doceniam aktywność w wykorzystywanie instrumentów finansowych, jakie daje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020. Nie należy jednak zapominać, że ponad 1200 osób w naszym powiecie pozostaje bez pracy, z czego blisko połowa, to osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie. Dlatego uważam, że należy w dalszym ciągu włożyć sporo pracy, aby ten negatywny trend zmienić – mówi Adam Sperzyński, Starosta Rawicki.

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00