WYSOKA OCENA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RAWICZU

Pod koniec ubiegłego roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna. Dwuosobowy zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Poznaniu zbierał i analizował informacje na temat jakości pracy szkoły.

Badaniu podlegały trzy wymagania:

  • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
  • Uczniowie są aktywni.
  • Nauczyciele współpracują w planowaniu i organizowaniu procesów edukacyjnych.

W ramach ewaluacji dokonano analizy różnorodnych dokumentów, a także przeprowadzono anonimowe ankiety wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Odbyły się też wywiady z samorządem uczniowskim, losowo wybranymi uczniami, dyrektorem, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. Wizytatorzy dokonali również wielu obserwacji sposobu prowadzenia zajęć lekcyjnych przez różnych nauczycieli, w różnych klasach i z różnych przedmiotów.

Efektem ich analizy jest raport zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dostępny m.in. na platformie internetowej www.npseo.pl

Miło nam poinformować, iż w  wyniku przeprowadzonej ewaluacji I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu spełnia wszystkie analizowane wymagania, nie tylko na poziomie podstawowym, ale również na poziomie wysokim.

Uzyskana wysoka ocena jest powodem do dumy, ale również zobowiązaniem do dalszej rzetelnej pracy, do dbałości o wszechstronny rozwój i potrzeby uczniów. 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00