XIII Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Wczoraj odbyła się już XIII sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Adam Sperzyński wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Maciejem Jagodzińskim wręczyli Michałowi Dubickiemu nagrodę finansową za wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, szczególnie w zawodach STIHL TIMBERSPORTS na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W dalszej sesji Radni wysłuchali informacji Starosty Rawickiego z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, a także podjęli uchwały m.in. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019. Ponadto udzielili pomocy finansowej Gminie Rawicz na realizację projektu pn. "Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3" na lata 2019-2020 (WRPO 2014+) oraz wyrazili zgodę na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna - tryb konkursowy.

Dodatkowo podjęli uchwały w sprawie:

- przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki,

- przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rawiczu, wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu,

- zmiany aktu założycielskiego Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.

Fot. Powiat Rawicki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00