XIX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 28 lipca br. (czwartek) o godz. 9:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu (pok.18) odbędzie się XIX nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/188/12 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Rawickiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Rawicki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Rawicz realizacji zadania inwestycyjnego Powiatu Rawickiego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 5501P ul. Rawicka, w miejscowości Dębno Polskie na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Rawicką w obrębie pasa drogi powiatowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zakończenie.        

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00