XIX Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Dziś odbyła się już XIX sesja Rady Powiatu Rawickiego, podczas której Starosta Adam Sperzyński przedstawił informację z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Następnie Radni wyrazili zgodę na dokonanie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok.

W dalszej części sesji podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Rawickim, a także sprawozdania z realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów powojskowych w Powiecie Rawickim na lata 2010 - 2020" za rok 2019, sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2019 roku, z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej i Rozwoju Rady Powiatu Rawickiego za 2019 rok i z działalności Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa Rady Powiatu Rawickiego za 2019 rok.

Ponadto przyjęto uchwały w sprawie określenia dodatkowych kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020, zmiany treści Uchwały Nr XLV/353/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu", określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego w 2020 roku oraz przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.

Fot. Powiat Rawicki

1
2
3
4
5
7
8
9
10

Tagi: , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00