XLI sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 26 kwietnia br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu planu robót w 2017 roku i planie robót na drogach w 2018 roku, oraz o stanie dróg powiatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025” za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/125/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016 – 2025”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 ? 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i poradni psychologiczno ? pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Rawickim w roku 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Pakówce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00