XLV sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 18 października br. (czwartek) o godz. 09:00 w Sali Portretowej Ratusza odbędzie się XLV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/312/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Rawickiego do Stowarzyszenia o nazwie: "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu".
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawickiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rawickiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2018-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych Rady Powiatu Rawickiego.
 16. Podsumowanie kadencji Powiatu Rawickiego 2014-2018 przez Starostę Rawickiego.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zakończenie.  

 

 

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00