XVI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Podczas ostatniej już w tym roku sesji Rady Powiatu Rawickiego, starosta Adam Sperzyński wspólnie z przewodniczącym rady Romanem Sidorem wręczyli Izabeli Olińskiej srebrny medal za długoletnią służbę, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Pani Olińska jest długoletnim pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu i w związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 100-lecia istnienia Służb Sanitarnych w Polsce, Prezydent Rzeczpospolitej polskiej przyznał Jej to odznaczenie. Do życzeń przyłączyła się również Dyrektor Powiatowej Stacji Grażyna Marczyńska.

W dalszej sesji Radni wysłuchali informacji Starosty Rawickiego z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, a także podjęli uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031 oraz uchwały budżetowej na 2020 rok.

Dodatkowo podjęli uchwały w sprawie:

- dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2019 - 2027,

- dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

- zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2019,

- wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Rawicz darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rawickiego, położonej w Rawiczu przy ul. Wazów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 418/4 o powierzchni 0.0034 ha,

- zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu,

- zmiany Statutu Powiatu Rawickiego,

- przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok, zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok oraz zatwierdzenia rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawickiego na 2020 rok.

Fot. Powiat Rawicki

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Tagi: ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00