XXI Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 29 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 09:00 odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego
  w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie raportu i debata nad raportem o stanie Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawickiego wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rawickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rawickiego za 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawickiego
  z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020-2031.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/97/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/344/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019".  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025" za rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Rawiczu oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Bojanowie oraz włączenia w skład Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie.
 18. Wolne głosy i wnioski.
 19. Zakończenie

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00