Radni Rady Powiatu Rawickiego podczas sesji

XXIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 30 października br. (piątek) o godz. 16.30 odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII Sesji.
4. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2020 - 2031.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/157/20 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Rawickiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2020.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia przez Powiat Rawicki do projektu ?STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce?.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Powiatu Przemyskiego na odbudowę powiatowej infrastruktury drogowo ? mostowej zniszczonej na skutek powodzi w czerwcu 2020 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rawicki.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych w uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Rawickiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nieodrzucania poprawki Senatu RP wprowadzającej obowiązek znakowania psów.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Rawicza dotyczącej uciążliwego nagłośnienia.
16. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2020 roku.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Powiatu Rawickiego.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie.
 

Tagi: , , , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00