XXIV sesja Rady Powiatu Rawickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego informuje, że w dniu 22 grudnia br. (czwartek) o godz. 09:00 w sali sportowej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu Rawickiego.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu w V kadencji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2017-2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata 2016-2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawickiego za lata 2014-2015”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu Rawickiego na 2017 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu Rawickiego na 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zakończenie.

Tagi: , ,

Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Budynek A - Rynek 17
Budynek B - Wały Jarosława Dąbrowskiego 2

Sekretariat
tel./fax: 65 546 22 11
sekretariat@powiatrawicki.pl

Punkt Obsługi Interesantów
tel./fax: 65 546 51 14
punktobslugi@powiatrawicki.pl

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00